Making a Start VMBO-B 1

Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is materiaal dat bestemd is voor leerlingen van het VMBO kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht en leerwegondersteunend onderwijs, brugklasniveau.
Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is speciaal ontworpen voor leerlingen van het kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht en leerwegondersteunend onderwijs die veelal Engels leren door te doen, door er praktisch mee bezig te zijn. De methode is zeer gestructureerd en heeft een aantrekkelijke, eigentijdse lay-out met prachtige foto’s.

Er is veel aandacht besteed aan duidelijkheid, structuur en een natuurlijke taalverwerving.

Nog meer dan in Making a Start voor VMBO K/G/T is de lesstof duidelijk en overzichtelijk aangeboden en vormen de opdrachten een consistent geheel zodat de leerlingen het geleerde direct kunnen oefenen en in de praktijk kunnen brengen.

Daarnaast sluit Making a Start nauw aan bij de belevingswereld van jongeren wat het leren van Engels aantrekkelijker en makkelijker maakt.

De methode is gericht op communicatie en het verwerven van een basiswoordenschat Engels.
Making a Start bestaat reeds voor HAVO/VWO en VMBO K/G/T.

Het lesmateriaal van de totaalmethode Engels bestaat voor leerlingen uit een tekstboek en een werkboek. De docent beschikt over een audio-cd en een docentenhandleiding.

Structuur

Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is opgedeeld in zeven Units.

Elke Unit heeft een thema waarin nieuwe woordenschat en nieuwe grammatica worden aangeboden.

Elke Unit is opgedeeld in een aantal Sections. In het tekstboek bestaat de Section uit de pagina’s Read it! en Learn it!. In het werkboek staan de oefeningen die bij de Section horen op de pagina’s Do it!. De werkwijze verloopt in een vaste volgorde: Read it! – Learn it! – Do it!.

Er wordt klassikaal een tekst gelezen waarover vervolgens wordt gepraat (Read it!).

Vervolgens wordt de nieuw aan te leren woordenschat of grammatica duidelijk, overzichtelijk en gestructureerd aangeboden (Learn it!).

Daarna worden de werkbladen gemaakt die aansluiten bij de nieuw aan te leren woordenschat en grammatica (Do it!).

Making a Start VMBO-B 1
Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is materiaal dat bestemd is voor leerlingen van het VMBO kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht en leerwegondersteunend onderwijs, brugklasniveau.
Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is speciaal ontworpen voor leerlingen van het kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht en leerwegondersteunend onderwijs die veelal Engels leren door te doen, door er praktisch mee bezig te zijn. De methode is zeer gestructureerd en heeft een aantrekkelijke, eigentijdse lay-out met prachtige foto’s.

Er is veel aandacht besteed aan duidelijkheid, structuur en een natuurlijke taalverwerving.

Nog meer dan in Making a Start voor VMBO K/G/T is de lesstof duidelijk en overzichtelijk aangeboden en vormen de opdrachten een consistent geheel zodat de leerlingen het geleerde direct kunnen oefenen en in de praktijk kunnen brengen.

Daarnaast sluit Making a Start nauw aan bij de belevingswereld van jongeren wat het leren van Engels aantrekkelijker en makkelijker maakt.

De methode is gericht op communicatie en het verwerven van een basiswoordenschat Engels.
Making a Start bestaat reeds voor HAVO/VWO en VMBO K/G/T.

Het lesmateriaal van de totaalmethode Engels bestaat voor leerlingen uit een tekstboek en een werkboek. De docent beschikt over een audio-cd en een docentenhandleiding.

Structuur

Making a Start 1 VMBO B(K)/LWOO is opgedeeld in zeven Units.

Elke Unit heeft een thema waarin nieuwe woordenschat en nieuwe grammatica worden aangeboden.

Elke Unit is opgedeeld in een aantal Sections. In het tekstboek bestaat de Section uit de pagina’s Read it! en Learn it!. In het werkboek staan de oefeningen die bij de Section horen op de pagina’s Do it!. De werkwijze verloopt in een vaste volgorde: Read it! – Learn it! – Do it!.

Er wordt klassikaal een tekst gelezen waarover vervolgens wordt gepraat (Read it!).

Vervolgens wordt de nieuw aan te leren woordenschat of grammatica duidelijk, overzichtelijk en gestructureerd aangeboden (Learn it!).

Daarna worden de werkbladen gemaakt die aansluiten bij de nieuw aan te leren woordenschat en grammatica (Do it!).

Kenmerken Making a Start
  • natuurlijke taalverwerving
  • zeer gestructureerde aanpak
  • overzichtelijke en uniforme indeling in Sections
  • sluit goed aan bij belevingswereld van jongeren
  • uitdagend en doeltreffend
  • laagdrempelig voor zowel docenten als leerlingen
  • maakt leerlingen enthousiast voor het vak Engels!!
  • Vier vaardigheden, van receptief naar productief

De vier vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven komen in Making a Start evenredig aan bod. Eerst luisteren, dan spreken, eerst lezen dan schrijven.

Er wordt een geleidelijke overgang gecreëerd van receptief naar productief, zodat de taalverwerving zo natuurlijk mogelijk verloopt.

Pilots

Het materiaal is uitgebreid in de praktijk getest om ervoor te zorgen dat het qua niveau en belevingswereld goed aansluit bij de doelgroep. De input van docenten en leerlingen is verwerkt in de ontwikkeling van Making a Start. Hierdoor voldoet Making a Start aan de eisen en wensen van de praktijk.
Het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt omtrent de standaardisering van het moderne vreemde talenonderwijs. Hiervoor zijn standaardniveaus gedefinieerd waaraan nieuwe methoden kunnen worden gekoppeld. 

Het voordeel van deze standaardisering is dat er op Europees niveau een vergelijking kan worden gemaakt. Making a Start voldoet hiermee aan de afspraken die binnen de EU zijn gemaakt over standaardisering van taalmethoden.

Over de auteurs

Ageeth Verbruggen heeft Vertaalwetenschap Engels/Frans gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar als vertaalster Engels/Frans te hebben gewerkt, heeft zij de overstap gemaakt naar het basis- en volwassenenonderwijs. Zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwijs van Engels als tweede taal en heeft als auteur diverse lesmethoden ontwikkeld.

Sue Collinson is native speaker Engels en studeerde Engelse literatuur aan het Kings College in Londen. Zij heeft veel gereisd in Europa en Afrika en heeft uitgebreide ervaring in het werken met jongeren. Sinds 2001 woont zij met haar man en kinderen in Nederland.

Hans Mol, de eindredacteur, studeerde Engels in Tilburg en Nijmegen. Na 15 jaar leservaring in het basis-, middelbaar, hoger en volwassenenonderwijs, werkt hij nu vanuit Australië full-time aan de ontwikkeling van leermiddelen voor alle onderwijsniveau’s. Hij is o.a. eindredacteur van de havo/vwo en vmbo edities van Making A Start en Real English / Let’s do it, een lesmethode Engels voor het primair onderwijs van Uitgeverij Bekadidact.