Contact

Even Voorstellen

Ageeth Verbruggen heeft Vertaalwetenschap Engels/Frans aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na tien jaar als vertaalster Engels/Frans en hoofd van een vertaalafdeling te hebben gewerkt, heeft zij de overstap naar het basisonderwijs gemaakt.   Ageeth Verbruggen

Sinds 1999 is zij vakleerkracht Engels en actief lid van het wereldwijde Anglia-netwerk. In dit kader heeft zij diverse studiereizen naar het buitenland gemaakt om inspiratie op te doen voor de verbetering van het vak Engels in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij heeft met Just Do It! een praktische methode ontwikkeld waarmee een doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is gerealiseerd. 
Naast vakleerkracht en auteur is Ageeth Verbruggen ook trainer/coach voor implementatie VVTO in het basisonderwijs en docent Engels op de Universitaire PaBo van Amsterdam.

ageeth.verbruggen@talen4kids.com