FAQ

Veelgestelde vragen van leerkrachten

Wat is Just Do It! voor een methode?
Just Do It! is een laagdrempelige, gestructureerde methode Engels voor groep 5 – 8 waarbij leerlingen na een korte klassikale instructie van de leerbladen in hun eigen tempo en naar hun eigen keuze zelfstandig werkbladen maken en spelenderwijs Engels leren.
Met Just do it! leren kinderen vol enthousiasme Engels verstaan, spreken, lezen en schrijven.

Kun je iets vertellen over de drie levels van Just Do It! ? 
Just Do It! bestaat uit drie levels. De kinderen leren Engels in de context van de zeven thema’s die op elk van de drie niveaus terugkomen in een gestructureerde doorgaande leerlijn. De woorden en vaardigheden van het vorige level worden herhaald en uitgebreid

Hoe ziet een les met Just Do It! er in de praktijk uit?
De les start met een klassikale instructie van de leerbladen waarvan alle woorden zijn getekend en door een native speaker op CD zijn ingesproken.  Op de leerbladen staan de woorden, zinnen en teksten die de kinderen leren. Daarna gaan de leerlingen de werkbladen maken en elk hoofdstuk wordt klassikaal afgesloten met een herhalingsblad of toets.

Wat is de didactische opbouw?
Het is een concentrische methode. Op elk niveau komen dezelfde zeven thema’s terug. Bij elk hoger niveau worden er woorden en taalstructuuroefeningen aan toegevoegd. Unit B bevat bijvoorbeeld op level 1 de dagen van de week en klok kijken in hele uren, in level 2 worden daar de maanden, klok kijken in halve uren aan toegevoegd en in level 3 leren de leerlingen een afspraak maken met datum en tijd. De taalontwikkeling verloopt natuurlijk: eerst luisteren, dan spreken, eerst lezen en dan schrijven. 

Welke visie op Engels geven zit er achter Just Do It!
Het plezier en het enthousiasme in het leren van Engels staan voorop, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Je wordt enthousiast gemaakt om de Engelse taal te gebruiken. De kinderen leren Engels in een functionele, communicatieve context.
De methode is gebaseerd op de principes van meervoudige intelligentie; er zitten hele gevarieerde oefeningen in de methode zoals kruiswoordpuzzels, tekenopdrachten, bewegingsspelletjes, rijmpjes, liedjes, etc. Er zit veel herhaling in de methode waardoor de leerstof goed wordt ingeoefend, zowel voor spreekvaardigheid als voor schrijfvaardigheid.

Wat leren de kinderen met Just Do It! ?
Door veel rollenspellen en spreekvaardigheidsoefeningen leren de kinderen de taal goed in hun vingers te krijgen en zich vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen redden. Door de schrijfopdrachten, woordpuzzels, tekenopdrachten, etc. leren de kinderen zelf zinnen en korte teksten te schrijven waardoor ze goed worden voorbereid op de middelbare school.

Hoe is het voor leerkrachten om met Just Do It! te werken?
Just Do It! is een hele laagdrempelige methode. De handleiding is dun, gestructureerd en overzichtelijk, het leerlingboek is een all-in-one boek waarin de leerbladen, werkbladen, toetsen, spelletjes, spreekvaardigheidsoefeningen en liedjes in 1 boek zitten. Dit maakt de methode ook goedkoop in aanschaf.

Hoe kun je differentiëren met Just Do It? en hoe kun je het inzetten in zelfstandig werken?
Leerlingen kunnen na een korte klassikale instructive, de werkbladen in hun eigen tempo en naar hun eigen keuze zelfstandig maken.

Wat vinden de kinderen van Just Do It! ? 
Kinderen zijn erg enthousiast over het werken met Just Do It! Ze leren Engels op een natuurlijke manier en hebben veel plezier in het leren.
Wat vinden de kinderen van Just Do It! ?

Wat vinden kinderen leuk aan Just Do It! ?
Kinderen vinden het fijn om spelenderwijs Engels te leren. De methode is mooi geillustreerd en bevat veel leuke, aansprekende oefeningen waar ze met veel enthousiasme en plezier aan werken.

Wat leren kinderen in de lessen?
In de lessen leren kinderen zich goed verstaanbaar te maken in real life situaties zoals een kennismakingsgesprekje voeren, een afspraak maken, iets kopen of bestellen, etc. 
Daarnaast leren de kinderen goede zinnen en korte teksten te schrijven, zoals een brief, een rollenspel of een kort verhaal.

Wat voor soort oefeningen vinden de kinderen leuk?
Kinderen vinden de tekenopdrachten, de woordzoekers, de spelletjes, de rollenspellen, de liedjes, de kruiswoordraadsels, het kwartet, de rijmpjes en de bewegingsoefeningen leuk om te doen. De methode is zo opgebouwd dat kinderen op natuurlijke wijze en spelenderwijs Engels leren.