Fimpjes

Ageeth Verbruggen is vakleerkracht en auteur Engels sinds 2000.
Ze geeft momenteel les op de Willemsparkschool in Amsterdam als vakleerkracht Engels in groep 1 t/m 8. Ook traint zij schoolteams die willen starten met vroeg vreemde talenonderwijs en geeft ze workshops aan leerkrachten die inspiratie willen opdoen om het vak Engels een extra impuls te geven.

Hieronder de link naar korte filmpjes uit haar onderwijspraktijk.