Premier pas

Premier Pas

Premier Pas is een methode Frans voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) en kan ook gebruikt worden als aanvullend materiaal voor het voortgezet onderwijs.

Niveaus

Premier Pas 1:  niveau 1, groep 7 en groep 8 basisonderwijs

Matriaal

  • leerlingenboek (verbruiksmateriaal) met geïllustreerde woordenlijsten (ingesproken op CD), werkbladen, spreekoefeningen, liedjes, spelletjes en toetsen;
  • handleiding voor de leerkracht (Nederlands) met didactiek, uitleg en antwoorden van de werkbladen;
  • audio CD waarop de woordenlijsten, spreekoefeningen en liedjes staan;

Onderwijsconcept Premier Pas

Premier Pas is gebaseerd op de filosofie dat je leerlingen al op jonge leeftijd en spelenderwijs een taal zou moeten leren. 
De ideale leeftijd om met Frans te starten is tien/elf jaar (groep 7), omdat op die leeftijd de zogenoemde ‘window of opportunity’, het vermogen in de hersenen om een vreemde taal te leren, nog heel groot is. 
Hiervan zou je dus effectief gebruik moeten maken door al in groep 7 spelenderwijs met Frans te starten. Leerlingen staan op deze leeftijd zeer open voor het leren van vreemde talen. 
Het doel van Premier Pas is leerlingen het functionele taalgebruik van het Frans in betekenisvolle contexten aan te leren. Leerlingen bouwen de kennis, vaardigheden en het lef op om in het Frans zelf een gesprekje aan te knopen, boodschappen te doen of een ijsje te kopen. 

Het materiaal is eigentijds, afgestemd op de belevingswereld van basisschoolleerlingen en op het ontwikkelingsniveau van de leeftijdscategorie.

De vier vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren komen alle vier aan bod. 

Net als bij het aanleren van de moedertaal, gaat het luisteren vooraf aan het spreken. 

Het is de bedoeling dat u als leerkracht aan het begin van elk hoofdstuk de CD met de spreekvaardigheidsoefeningen en de woordenlijsten laat horen en naspreken. Op deze manier leren de leerlingen de uitspraak van de woorden en oefenen ze hun eigen uitspraak.

U kunt deze woordenlijsten in de klas en/of thuis laten bestuderen.  

Wanneer de leerlingen de woordenlijsten en spreekvaardigheidsoefeningen beheersen, beginnen ze aan de werkbladen van het betreffende hoofdstuk.  
U kunt de instructies even klassikaal doornemen, zodat de leerlingen de opdrachten begrijpen. Wijs de leerlingen erop dat ze ook even op hun Nederlandse instructiekaart kunnen kijken.

Over de auteur

Ageeth Verbruggen heeft Vertaalwetenschap Engels/Frans aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na tien jaar als vertaalster en hoofd van een vertaalafdeling te hebben gewerkt, heeft zij de overstap naar het basisonderwijs gemaakt. Sinds vijftien jaar is zij vakleerkracht Engels/Frans en auteur van diverse methoden voor vreemde talen.

Premier Pas

Introduction  Introductie, Frans in de klas
Hoofdstuk A Groeten, Eerste woorden, Tellen 1-20

Verhaal over jezelf

Hoofdstuk B Eerste woorden, Kleuren

Verhaal over kleuren,  
Verhaal over bestellen in een restaurant

Hoofdstuk C Eerste zinnen, dagen, dagdelen

Vertellen over jezelf

Hoofdstuk D Klokkijken

Verhaal over hoe je iets afspreekt om te gaan doen 
Verhaal over je dagindeling

Hoofdstuk E Familieleden, het werkwoord ‘zijn’

Verhaal over je ouders, broers en zussen

Hoofdstuk F Huisdieren, het werkwoord ‘hebben’, het huis

Verhaal over je huisdieren

Rollenspel / Elkaar interviewen/ Spreekvaardigheid 

Hoofdstuk G Boodschappen, boodschappen doen, in een restaurant bestellen

Verhaal over ijsjes kopen

Verhaal over broodjes kopen bij de bakker

10-stappen-plan om jezelf in het Frans te redden 

los verkrijgbaar Kwartet, Boodschappenspel, Frans zakwoordenboekje

Frans Leren: Succes voor Iedereen!

Premier Pas is voor uw leerlingen waarschijnlijk de allereerste kennismaking met de Franse taal.

Frans leren is voor veel kinderen heel erg moeilijk. Het is daarom  belangrijk dat alle leerlingen succeservaringen zullen opdoen met het leren van de Franse taal.

Premier Pas is bewust heel gestructureerd en overzichtelijk geschreven, zodat de leerlingen veel houvast hebben bij het leren van woorden in een nieuwe taal. 

Het is in de beginfase belangrijk dat leerlingen vertrouwd raken met de klanken van de taal en dat ze van alle woorden de uitspraak leren voordat ze de betekenis en schrijfwijze leren. 

Zorg er daarom voor dat u de CD bij deze methode aan het begin van elke les gebruikt en de leerlingen de CD daarna ook nog in de klas of thuis laat beluisteren. 
Je moet nieuwe woorden en zinnen eerst een aantal keer hebben gehoord voordat je ze goed zelf kunt en durft uit te spreken. 
Herhaal het nieuw geleerde elke keer, zodat de nieuwe zinnen en woorden als het ware inslijten. 
Doe het vooral spelenderwijs, dus gebruik veel spelletjes, puzzeltjes, etc. om de leerlingen te motiveren en enthousiast te maken voor het Frans. 

Geef de eerste lessen op een kopie mee naar huis zodat de ouders weten dat hun kinderen Frans leren en de leerlingen thuis kunnen vertellen en oefenen wat ze hebben geleerd.