Starten met Engels

Wilt u uw basisschool een kwaliteitsimpuls geven voor het vak Engels of wilt u Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels invoeren?

In het onderwijstijdschrift JSW van januari 2010, uitgeverij Thieme Meulenhoff, vindt u een artikel over Engels in het basisonderwijs

In dit artikel krijgt u meer informatie over een goede leerlijn Engels, achtergrondinformatie over ontwikkelingen, materialen en methoden en krijgt u up-to-date tips en trucs uit de praktijk.